Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Avrupa Hastalık Önleme Merkezi 2018 Yılında En Sık Görülen Zoonotik Enfeksiyonları Yayınladı

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Avrupa Hastalık Önleme Merkezi 2018 yılında en sık görülen zoonotik enfeksiyonları 36 ülke verisi olarak yayınladı. Buna göre insanlara en fazla hayvanlardan bulaşan campylobacteriosis ve salmonelloz idi. İnsanlarda Shiga toksini üreten Escherichia coli (STEC) enfeksiyonları üçüncü sık görülen zoonoz olarak bildirmiş ve trendin 2014'ten 2018'e yükseldiği belirtilmiştir. Daha sonra dördüncü sırada yersiniosis, ve listeriosis bildirilmiştir.

Toplam 5.146 gıda ve su kaynaklı salgında en sık patojen etken, beş kişiden birinde Salmonella enteritidis olarak rapor edilmiştir. Bulaşın yumurta ve yumurta ürünlerinden olduğu açıklanmıştır.

En fazla artışın Batı Nil virüsü enfeksiyonlarında olduğu gözlenirken, saptanan diğer zoonotiklerin sırası ile tüberküloz, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma, kuduz, Coxiella burnetii (Q humması) ve tularemide olduğu bildirilmiştir.

Kaynak: The European Union One Health 2018 Zoonoses Report

Prof. Dr. Fatma SIRMATEL
Zoonotik çalışma grubu adına