MJIMA İçin Yardımcı Editörler Arıyoruz...

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin (EKMUD) bilimsel yayın organı olarak 2011 yılında yayın hayatına başlamış olan Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials (MJIMA-www.mjima.org) Editörler Kurulu olarak, yayın kurulunda birlikte çalışacağımız Yardımcı Editörler arıyoruz.

MJIMA halen Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Proquest, EBSCO, CINAHL Complete, Gale / Cengage Learning, Index Copernicus, Root Indexing, British Library, TurkMedline, J-GATE, EuroPub, WHO-Hinari, OARE, ARDI, AGORA ve GOALI veritabanlarında indekslenmektedir.

Yardımcı Editörlerin görev tanımı:

- Yardımcı Editörlük süresi 4 yıldır.

- Yardımcı Editörlerin organizasyon ve iletişim becerileri yüksek olmalı; dergiye gönderilen yazıların bilimsel kalitesini değerlendirerek yazarlara ve yayın kuruluna yapıcı eleştiriler ve önerilerde bulunmalıdırlar.

- Yardımcı Editörler, hakemlik ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve yazı değerlendirme sürelerinin kısaltılması için Baş Editör ve ilgili yayınevi ile birlikte çalışır.

- Yardımcı Editörlerden yılda ortalama 8-10 yazı için hakem belirleme ve atama, yazıların değerlendirme süreçlerini organize etme, hakemlik yapma ve gelen hakem yorumlarını değerlendirme, yayın kuruluna ve Baş Editöre önerilerde bulunma ve yayına kabul edilen yazıların son gözden geçirme/kabul onayı süreçlerini yürütmesi beklenmektedir.

- Ek olarak, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğince düzenlenen kongrelerde sunulmak üzere gönderilen bildirilerin değerlendirme süreci MJİMA yayın kurulu tarafından yönetilmektedir.

- Yayın kurulu üyelerinin tamamı, derginin tanıtımı ve potansiyel yazarlarla iletişime geçilerek yazı akışının sağlanması konularında çaba gösterirler.

MJIMA yayın kurulunda görev almak isteyen meslektaşlarımızın EKMUD üyesi olmaları, tercihen alanlarında en az 5 sene deneyim sahibi olan Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmaları, çok iyi düzeyde İngilizce bilmeleri (tercihen YDS-ÜDS-KPDS 90+) ve yine tercihen h indekslerinin 10’un üzerinde olması gerekmektedir.

Yardımcı editörlük pozisyonunda görev almak isteyen meslektaşlarımızın özgeçmişlerini oguz.resat.sipahi@gmail.com ve ediztutuncu@gmail.com adreslerine göndermelerini rica ederiz. Başvurular için son tarih 29/12/2019 olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD
​​​​​​​Yönetim Kurulu