Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD)’ nin Olağanüstü Genel Kurulu (Mayıs ayında yapılacak olan Genel Kurulun Nisan ayı kongre içine alınması ile ilgili olarak tüzük değişikliği) 13 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00'de Dernek merkezinde (Bükreş Sok. Bükreş Apt. No:3/7 Kavaklıdere Ankara) bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul 21 Aralık 2019 tarihinde aynı saat ve yerde çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemde toplanacaktır. 

Üyelerimizin katılımı rica olunur.

Saygılarımızla.
Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Başkanlık Divanı Seçimi
  3. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi
  4. Kapanış