Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımında Antibiyotik Sürelerinin Rasyonel Hale Getirilmesi Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

Sayın Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD tarafından düzenlenen “Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımında Antibiyotik Sürelerinin Rasyonel Hale Getirilmesi” toplantısı, 22 Kasım 2019 Cuma günü Diyarbakır'da gerçekleştirilmiştir. Toplantımız bilimsel açıdan oldukça verimli geçmiştir.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu