16.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı Bursiyerlerimiz

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Dahiliye ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin 13-16 Kasım 2019 tarihinde Antalya’da düzenlediği, dernek başkanımız Sn. Prof. Dr. Canan Ağalar'ın da hem Oturum başkanı hem de konuşmacı olarak katıldığı, 16.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısına, poster veya sözlü sunum ile başvuran 4 üyemiz sunumlarını başarı ile tamamlamıştır.

Kongreye EKMUD bursu ile katılan ve sunumlarını yapan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD