Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası Ödüllü Yarışması

Sayın Meslektaşlarımız,

Bu yıl Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası 18 - 24 Kasım tarihleri ​​arasında kutlanacaktır. Antibiyotiklerin insan ve hayvan sağlığında bilinçsiz ve aşırı kullanımı direncinin ortaya çıkmasını ve yayılmasını artırmıştır. Direncin giderek artması, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar başta olmak üzere, tedavisi zor enfeksiyonların sıklığını arttırmıştır. Antibiyotik direnci hastaların yaşamını tehdit eder pozisyona gelmiştir. Yeni antibiyotiklerin tedavide kullanıma girmemesi nedeniyle, mevcut antibiyotiklere direnç gelişimini geciktirmek günümüzde en önemli strateji durumuna gelmiştir.

Bu nedenle Türkiye EKMUD, antibiyotik direncinin önemini vurgulayan kaynak ve materyallerinin yarışacağı bir yarışma düzenleyecektir. Tıp fakültesi öğrencileri ve araştırma görevlileri (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji araştırma görevlileri hariç) ayrı ayrı değerlendirilecektir. İlk üçe giren eserlere ödül verilecektir. Birinci olanlar 3000 TL, ikinci olanlar 2000 TL, üçüncü olanlar 1000 TL para ödülü alacaklardır. Afiş, poster, GİF, kısa film ve benzeri materyaller elektronik olarak hazırlanıp elektronik posta yolu ile başvurulacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 08 Kasım 2019

Başvuru elektronik posta: trekmud@gmail.com

Sonuçların Açıklanması: 18 Kasım 2019

Jüri Üyeleri:

  • Prof. Dr. Gaye Usluer
  • Prof. Dr. Kemalettin Aydın
  • Prof. Dr. İlyas Dökmetaş
  • Prof. Dr. Levent Görenek
  • Prof. Dr. Ali Kaya
  • Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu
  • Doç. Dr. Alper Şener

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD