5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü

“Herkes için Temiz Bakım Sizin Ellerinizde”

Ellerinizi yıkayarak HAYAT KURTARIN” sloganı ile 2009 yılında 5 Mayıs’ı Dünya El Hijyeni Günü ilan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yılın mesajını sağlık çalışanlarına yönelik olarak “Herkes için Temiz Bakım Sizin Ellerinizde” (Clean Care for All, It’s in Your Hands)”şeklinde belirlemiştir. Ayrıca “Antibiyotik direnci ile savaşın - bu sizin ellerinizde” sloganıyla da el hijyenine dikkat edilmesiyle başka bir deyişle enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulmasının sağlanması ile antimikrobiyal direncin de önlenebileceği vurgulamıştır.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; kirli ve/veya mikroorganizma ile kontamine eller ile hastalar arasında mikroorganizma transferi yapılabildiği artık kanıtlanmış bir gerçektir. Hastalar arasında nakledilen mikroorganizmalar arasında dirençli mikroorganizmalar da bulunabilmektedir. Bu durum da hastalar da ölümcül sonlanabilen sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların gelişme riskini doğurmaktadır.

Sağlık çalışanının hasta veya hasta çevresindeki eşyalara dokunması ile mikroorganizmaların ellere bulaşmakta, ellere bulaşan mikroorganizmalar eller üzerinde 2-60 dakika canlı kalabilmekte, kontamine yüzeylere dokunmak ile ellere veya eldivenlere Gram-negatif basiller, Staphylococcus aureus, Enterokoklar veya Clostridium difficile rahatlıkla bulaşabilmekte, sağlık çalışanlarının yeterli oranda el hijyeni uygulamaları sonucunda ellerine yerleşmiş olan mikroorganizmaları rahatlıkla bir diğer hastaya bulaştırabilmekte,mikroorganizma ile kontamine olmuş ellerle çalışan sağlık çalışanları hasta veya hasta çevresine dokunarak direct temas yoluyla mikroorganizmayı bulaştırabilmektedir.

DSÖ ve Sağlık Bakanlığımız dahil tüm sağlık otoriteleri antimikrobiyal direncin yayılımını önlemede enfeksiyon kontrol önlemlerinin geliştirilmesi ve el hijyenine uyumun artırılmasının öncelikli olması gerektiğini belirtmekte ve DSÖ bu seneki sloganı “Antibiyotik direnci ile savaşın - bu sizin ellerinizde” ile el hijyeninin önemini tekrar vurgulamaktadır.

Sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrol önlemlerinin temelinde yer alan doğru zamanda ve doğru şekilde el hijyeni uygulamasını artırması dirençli mikroorganizmaların yayılımının durdurulmasına önemli katkı sağlayacaktır.