7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Bildiri Ödülleri

Sayın Meslektaşlarımız,

7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Bildiri Ödülleri sahiplerini bulmuştur.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu

7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Poster Bildiri Ödülleri

1. LİK ÖDÜLÜ

PS-293 - Patojenlerin Hızlı Tespitinde Gerçek Zamanlı Nanopor Dizileme Teknolojisinin Kullanımı

Aycan Gündoğdu1, Ayşegül Ulu Kılıç1, Zeynep Türe2, Hüseyin Kılıç1Ufuk Nalbantoğlu3

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2Kayseri Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kayseri

2. LİK ÖDÜLÜ

PS-081- Çoklu İlaca Dirençli Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Karbapenemaz Enzim Tespitinde Xpert CARBA-R Testi ve Fenotipik Testlerin Karşılaştırılması

Hüseyin Agah Terzi1, Özlem Aydemir1, Ümit Kılıç2, Tayfur Demiray1Mehmet Köroğlu2, Mustafa Altındiş2, Ünal Erkorkmaz3

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Sakarya

3. LÜK ÖDÜLÜ

PS-306 - Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında Serum Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptör (suPAR) Düzeyleri ve Klinik Önemi

Reyhan Öztürk1, Şener Barut2, Salih Cesur3, Semanur Ayyıldız4, Vildan Fidancı4, Osman Demir5, Ferdi Güneş2, Ali Pekcan Demiröz3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Ankara
5Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat


7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Sözlü Bildiri Ödülleri

1. LİK ÖDÜLÜ

SS-018 - Kandidemi Riski Yüksek Hastalarda Candida PCR ile Kan Kültürünün Karşılaştırılması

Tuğçe Şimşek Bozok1,Ferit Kuşcu1, Taylan Bozok2, Süheyla Kömür1Aslıhan Ulu1, Ayşe Seza İnal1, Behice Kurtaran1, Yeşim Taşova1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Adana

2. LİK ÖDÜLÜ

SS-028 - Escherichia coli ve Klebsiella spp. Bakteriyemilerinde Karbapenem Uzamış İnfüzyonunun Etkinliği

Pınar Kıran1, Serap Gençer3, Ayşe Batırel2, Raşit Serdar Özer2

1Çan Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Çanakkale
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

3. LÜK ÖDÜLÜ

SS-069 - Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Amputasyon Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Tuna Demirdal, Pınar Şen

Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

“Prof. Dr. Hasan Salih Zeki Aksu En İyi Araştırma Ödülü”

SS-074 - Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olan ve Olmayan Hastaların Ayırımında Yeni Bir Gösterge: Hitit İndeksi

Hüseyin Kayadibi1, Derya Yapar2, Özlem Akdoğan2, Sengül Üçer2Nuriye Nuray Ulusu3, Nurcan Baykam2

1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Çorum
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çorum
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul