Biyolojik Ajan Kullanımı ve Enfeksiyonlar ve İmmünsüpresif Bireylerde Hepatit Yönetimi

Sayın Meslektaşlarımız

Çukurova Enfeksiyon Derneği (ÇED) işbirliği ile 11 Mayıs 2019’da “Biyolojik Ajan Kullanımı ve Enfeksiyonlar”, 22 Mayıs 2019’da “İmmünsüpresif Bireylerde Hepatit Yönetimi” başlıklı iki Çukurova EKMUD toplantıları yapılacaktır.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD