Hocama Danışıyorum: Dirençli Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonları

Değerli Meslektaşlarımız,

7. Türkiye EKMUD platformunda "Hocama Danışıyorum: Dirençli Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonları" oturumda sizlerin gönderdiği olgular tartışılacaktır. Bu oturum için olgularınızı 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde Prof. Dr. İftihar KÖKSAL hocamıza mail(iftihar[at]yahoo.com)ile 20 Şubat 2019 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir. Gönderilen olgular içinden 4 tanesi seçilecektir. Diğer olgular poster değerlendirme kurulu tarafından uygun görülürse poster olarak kabul edilecektir.

Saygılarımızla

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu