Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

“Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” (6-12 Ocak 2019) başladı. Bu kapsamda hazırlanan Prof. Dr. Behice Kurtaran'ın sunumuna erişmek için lütfen tıklayınız.

Dünya Sağlık Örgütünün her yıl yayınladığı Dünya Tüberküloz Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

1997'den beri yayınlanan raporların arşivine ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Verem hastalığı, insanlık tarafından bilinen en eski hastalıklardan biridir. Halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denen verem, dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden, acil hareket planı gerektiren, ölümcül olabilen, ancak tedavi edilebilir bulaşıcı bir hastalıktır.

Veremin etkeni “Mycobacterium tuberculosis” basilidir. Uzun sürede çoğalan, kültürde 2-6 haftada üreyen ve oksijenli ortamda yaşayan bir basildir. Özel boyama yöntemi ile boyanır. Asit ile boyayı vermediğinden aside dirençli basil (ARB) denilir.

Verem, sebebinin kesin olarak bilinmesine, yaklaşık 50 yıldır tedavisininmümkün olmasına ve de korunabilir bir hastalıkolmasına karşın dünyada en yaygın ve ölümcülbulaşıcı hastalıklardanbiri olmaya devam etmekte ve yılda üç milyonu aşkın kişi tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

1882 yılında tüberküloz basilini bulan Robert Koch’un bu önemli keşfini Berlin’de bir tıp kongresinde bildirdiği 24 Mart tarihi “Dünya Tüberküloz Günü” olarak anılmakta ve önemli bir bulaşıcı hastalık olma özelliğini günümüzde de sürdüren tüberküloza karşı toplumun farkındalığını arttırmak amaçlanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” ise 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan haftada tüberküloz ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır.