EMEK Akreditasyon Çalıştayı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu, Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Standartlarını hazırlamak üzere 27.11.2018 tarihinde Türkiye EKMUD Genel Merkezinde Akreditasyon Çalıştayı düzenledi.

Çalıştayda; Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Canan Ağalar tarafından yapılan çalıştayın amaç ve hedeflerinin açıklandığı açılış konuşması sonrasında EMEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Oğuz Karabay, EMEK tarafından hazırlanan taslak standart hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Recep Öztürk ve Doç. Dr. Ayşe Batırel'in sunumları sonrasında taslak standartlar tartışıldı. Taslağın tartışmalar doğrultusunda geliştirilmesi için yapılan görev paylaşımı ile çalıştay sona erdi.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu