II. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi Sunumları

2-4 Kasım 2018 tarihlerinde ikincisini düzenlediğimiz II. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi Sunumları'na sayfamıza yüklenmiştir. Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.