Tüberküloz Kılavuzu Güncellemesi

Değerli Meslektaşlarımız,

Birleşmiş Milletler'in 26 Eylül 2018 ve 22 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen tüberküloz (TB) üzerine yüksek düzey toplantıları üye devletlerin dört yeni küresel hedefe taahhütlerini içermekteydi. Bu hedeflerden biri, 2023-2027 arasındaki 5 yıllık dönemde TB gelişen tahmini kişilerin en az %90'ının kalite güvencesi altındaki teşhis ve tedaviye ulaştırılmasıdır.

TB teşhisi, 2022'de 7.5 milyon kişiye konuldu. Aynı yıl küresel olarak, çoklu ilaca dirençli TB (ÇİD-TB) veya rifampisin dirençli TB (RD-TB) geliştiren tahmini kişi sayısı 410,000 idi (%95 CI: 370,000-450,000). Mycobacterium tuberculosis ve anti-TB ilaçlarına karşı direnci tespit etmek için yeni araçlar geliştirildiğinde; yeni kanıtlar, kanıta dayalı politika önerileri üretmek için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunulmaktadır ve DSÖ, 2021'den bu yana TB ve ilaca dirençli TB (İD-TB) tanısını koymak için sağlamlaştırılmış kılavuzlar yayınlamaktadır. Bu belge de, bu kılavuzların üçüncü baskısıdır ve 2022'de yayınlanan ikinci baskı ile karşılaştırıldığında, TB tanısı almış kişilerde RD-TB olsun veya olmasın, İD-TB'nin teşhisi için hedeflenmiş yeni nesil dizileme testleri üzerine ilk kez bir bölüm içermektedir.

Tüberküloz kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD