Türkiye EKMUD Bildirisi: Yaşlılara Saygı Haftası

Saygıdeğer Üyelerimiz ve Kamuoyu,

Dünya Sağlık Örgütü 1982 yılında, 18-24 Mart tarihlerini "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak ilan etmiştir. Türkiye EKMUD olarak, toplumda yaşlı bireylerin haklarına ve yaşam kalitesine odaklanılmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliklerine destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu hafta, yaşlı nüfusun yaşam koşulları, sağlık hizmetleri, sosyal katılım ve toplumsal saygı gibi konularda toplumun bilincini artırmayı hedeflemektedir. Yaşlılara Saygı Haftası, yaşlı bireylerin toplum içinde daha aktif bir rol oynamalarını teşvik ederek, yaşlılıkla ilgili ön yargıları azaltma amacını da taşımaktadır. Bu çerçevede, yaşlı nüfusun sağlık ve yaşam kalitesine yönelik artan farkındalığa katkı sağlamak amacıyla bu önemli haftayı bir bildiri ile selamlıyoruz.

Yaşlılık süreci, bağışıklık sistemini etkileyen doğal değişikliklere ve genel sağlık durumundaki zayıflamalara yol açabilmekte ve yaşlı bireyleri enfeksiyonlara karşı daha hassas hale getirebilmektedir. Bağışıklık sistemi yaşla birlikte zayıflamakta, bu da enfeksiyonlara karşı etkili bir savunma mekanizmasının azalmasına neden olmaktadır. Özellikle solunum yolları enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları ve deri enfeksiyonları yaşlı bireylerde daha sık görülebilmektedir.

Yaşlılık döneminde, enfeksiyonlardan korunmak için özel önlemler almak önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, yeterli uyku almak ve stresten kaçınmak bu önlemlerin başında gelir. Ayrıca, aşıların düzenli olarak güncellenmesi, yaşlı bireyleri belli enfeksiyonlara karşı koruyabilir. El hijyenine dikkat etmek, enfeksiyonların yayılmasını önlemek açısından kritiktir. Bu şekilde, yaşlı bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve enfeksiyonlardan korunmaları desteklenebilir.

Türkiye EKMUD olarak, yaşlı nüfusun enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji konularındaki özel ihtiyaçlarını anlamak, bu konuda bilinçlendirme çalışmalarını desteklemek ve sağlık politikalarının oluşturulmasında etkin bir rol oynamak amacıyla çaba sarf etmekteyiz. "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikler ve kampanyaların, yaşlı bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bir platform oluşturmasını desteklemekteyiz. Yaşlanma sürecindeki bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşımı, mikrobiyolojik risklere karşı bilinçlenmeleri hedeflerimiz arasındadır. Türkiye EKMUD, "Yaşlılara Saygı Haftası"nın, yaşlı bireylere daha sağlıklı ve anlam dolu bir yaşam sunma yolunda atılan önemli bir adım olduğuna inanmaktadır. Bu haftanın, toplumun genel sağlığını iyileştirmeye yönelik daha fazla farkındalık yaratmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımızla,
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD)
Geriatri Çalışma Grubu