Atipik Mikobakteri Enfeksiyonlarının Yönetimi

Değerli Meslektaşlarımız,

Atipik mikobakteriler,  endüstrileşmiş dünyanın değişik bölgelerinde özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde fırsatçı patojen olabilmekte ve çeşitli enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Ancak bu enfeksiyonların tanı ve tedavisinde bazı zorluklar yaşanabilmektedir.  Bu anketin amacı, ülkemizde atipik mikobakteri enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinde yaşanan zorlukların tespit edilmesi ve konunun önemine dikkat çekilerek çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Ankete katıldığınız takdirde verdiğiniz cevaplar gizli tutulacak ve bilimsel çalışmada değerlendirilmek üzere kullanılacaktır. Lütfen sorularda sizler için en uygun seçeneği işaretleyiniz. Anket yaklaşık 5 dakika sürmektedir.

Ankete ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD
Tüberküloz Çalışma Grubu