12. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi ‘’Zor Olgularda HIV Yönetimi“ ve “Büyük Vizit” Oturumları için Olgularınızı Bekliyoruz

Değerli Meslektaşlarımız,

Antalya'da  düzenlenecek olan 12. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi'nde  “Zor Olgularda HIV Yönetimi“ ve “Büyük Vizit” oturumlarında sizlerin gönderdiği olgular tartışılacaktır. Bu oturumlar için olgularınızı 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde 11 Mart 2024 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir. Gönderilen olgular içinden her bir oturum için sizlerin gönderdiği 3 olgu seçilecektir. Seçilen olguları sunacak birer kişiye kongre katılım bursu  verilecektir. Diğer olgular sunum değerlendirme kurulu tarafından uygun görülürse poster veya sözlü sunum olarak kabul edilecektir.

Olgu özetlerinizi göndermek için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD