Sağlık Tesislerinde HIV Bilgi ve Tutum Ölçümü Anketi

Değerli Meslektaşlarımız,

ECDC ve EACS, HIV ile ilişkili damgalama konusunda Avrupa çapında bir anket çalışması yürütmektedir. Kısa bir zaman ayırarak anketimizi doldurabilirseniz çok mutlu oluruz.

Ankete ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD