Türkiye EKMUD Epidemiyoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD Epidemiyoloji Çalışma Grubu 19.09.2023’de saat 19:30’da zoom üzerinden toplanmıştır. Çalışma grubu Yürütme Kuruluna başkan olarak Dr. Ahmet Naci Emecen, koordinatör olarak Dr. Meltem Taşbakan, sekreter olarak Dr. Dr. Derya Çağlayan, üyeler olarak ise Dr.Şehnaz Alp, Dr.Ahmet Sertçelik, Dr.Eda Karadoğan ve Dr.Hanife Uzar belirlenmiştir.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD