The Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections

Değerli Meslektaşlarımız,

Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (IDSA) tarafından, antimikrobiyal dirençli gram negatif enfeksiyonların tedavisine ilişkin rehber yayınlandı. Bu rehber geniş spektrumlu β-laktamaz üreten bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan ve tedavilerinden bahsetmektedir. AmpC tipi beta-laktamaz üreten Enterobakteriler, karbapenem dirençli Enterobakteriler, tedavisi zor ve dirençli Pseudomonas aeruginosa, karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii ve Stenotrophomonas maltophilia tedavisine ve direncin epidemiyolojisine odaklanan bir rehberdir. Ampirik tedavi, öncelenen ve alternatif olarak önerilen tedavi yaklaşımları, oral tedaviye geçiş ve tedavi süreleri üzerinde durulmaktadır. Rehber belli aralıklarla güncellenmektedir.

Bu rehberin güncel versiyonuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD