Türkiye EKMUD Ankara Günleri, 4 Ekim 2023

Değerli Meslektaşlarımız

Türkiye EKMUD Ankara Günleri 4 Ekim 2023 tarihinde “Olgular Eşliğinde SSS Piyojenik Enfeksiyonları ve Biyobelirteçlerin Rolü“ başlığıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İdari Bina 2. Kat Toplantı Salonu Bilkent/Ankara'da gerçekleştirilecektir. Toplantımıza tüm meslektaşlarımızı davet ediyor, birlikte olmayı diliyoruz.

Not: Toplantı merkezinde otopark imkanı vardır.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

Program 
17:00-17:30Toplanma ve İkram 
 Oturum Başkanları:Prof. Dr. Neziha Yılmaz
  Prof. Dr. Mustafa Gökhan Gözel
17:30-17:50Olgu sunumuAsistan Dr. Hande Jaradat
17:50-18:20Rehberler Eşliğinde SSS Piyojenik Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr. Öğrt. Üyesi Necati Mumcu
18:20-18:50SSS Enfeksiyonlarında Biyobelirteçlerin RolüProf. Dr. Neziha Yılmaz
18:50-19:00Soru - cevap 

* Bu toplantı katılımı 5 E-STEP puanı kazandırmaktadır.