TÜRKİYE EKMUD YÖNETİM KURULU BASIN AÇIKLAMASI: BAĞIŞIKLAMANIN ÖNEMİ

Aşılama, bulaşıcı hastalıkları önlemede en etkili ve en güvenli koruyucu sağlık hizmetidir. Aşılama insanlık tarihi kadar eski bir uygulamadır. 11.yüzyılda Çin’de çiçek aşısının yapıldığı ve 18. yy’da da çiçek aşısının Osmanlı’dan Avrupa’ya geçtiği bilinmektedir. 19. ve 20. yüzyıl pek çok bulaşıcı hastalığa karşı yeni aşıların üretildiği ve yaygın olarak kullanılmaya başlandığı bir dönem olmuştur. Çiçek aşısı uygulaması ile çiçek hastalığı ortadan kaldırılmış, çocuk felci aşısı ile de çocuk felci kontrol altına alınmıştır. Aşı çalışmaları devam eden bir süreçtir. Bu durum COVID-19 pandemisi sırasında da gördüğümüz gibi bütün hızıyla sürmektedir.

Ülkemizde bağışıklama çalışmalarının tarihçesine bakıldığında 1930’larda Çiçek, 1937’de Difteri-Boğmaca, 1952’de BCG, 1963’de Oral Çocuk Felci, 1968’de Difteri-Boğmaca-Tetanoz ve 1970’de de Kızamık aşılamasına başlandığı görülmektedir.

Çocukluk çağında yapılan aşılamalar ile aşı ile önlenebilir hastalıkların insidansında dramatik bir düşüş sağlanmıştır. Ancak bağışıklama sadece çocuklarda değil erişkinler için de önemlidir. Türkiye EKMUD Derneği olarak düzenli aralıklarla güncellediğimiz "Erişkin Bağışıklama Rehberi"nde de belirtiğimiz gibi Yaşam Boyu Bağışıklama anlayışının devam etmesi gereklidir.

Günümüzde hem Dünya’da hem de Türkiye’de bağışıklama programlarında giderek artan bir başarı söz konusudur. Aşılama ile hepatit B’ye bağlı karaciğer kanseri, rahim ağzı kanseri gibi çeşitli kanserler önlenebilirken, kızamık, kabakulak, suçiçeği gibi hastalıkların mortalite ve morbiditesi de azaltılabilir. Yine, pnömokok ve meningokok gibi aşılar ile menenjit ve zatürre gelişmesi önlenebilir.

Aşıların bu yadsınamaz başarısı ne yazık ki farklı kişiler tarafından farklı amaçlarla yanlış yorumlanmaktadır. Bu durumun en son örneği 20.08.2023 saat 14.30 da Sözcü TV’de konuşan Canan Karatay’dır. Gebelikte aşı yapılmamasını öneren Karatay’ı derneğimiz olarak kınıyor ve hukuki süreci başlatıyoruz.

Gebelikte güvenle ve önemle önerilen aşılar (tetanoz, difteri, boğmaca, influenza) yanında gereklilik durumunda yararın öne çıkacağı diğer aşılar da uygulanmalıdır.

İnaktive aşılar, hem hamilelikten önce hem de hamilelik döneminde güvenle uygulanabilir. Canlı aşılar gerekli ise planlanan hamilelikten en az bir ay önce uygulanmalıdır.

Gebelerde tetanoz bağışıklaması ile ilgili yapılan çalışmalarda tetanoz aşısının hem bebek hem de anne için tamamen güvenli olduğu bulunmuştur. Gebelerin inaktif tetanoz toksoidi ile aşılanmasıyla yenidoğan tetanoz mortalitesi %94 oranında azaldığından, tetanoz aşısı T.C. Sağlık Bakanlığının Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

AŞILAR GÜVENLİDİR, KORUYUCUDUR. Kimsenin Halk Sağlığı’nı ilgilendiren böylesine önemli konularda yanlış yorum yapıp halkı yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu olarak insanların sağlığını tehlikeye atan bu söylemlerin ve kişilerin durdurulması için her türlü çabayı göstereceğimizi siz Sayın Üyelerimize ve Kamuoyuna Saygıyla duyururuz.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu