2. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (XIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi)

16 - 19 Ekim 2018
Sherwood Breezes Resort Otel Lara/ Antalya
http://www.vetmik2018.org