EKMUD İstanbul Günleri, Ekim 2018

6 Ekim 2018
Adampol Alinda Otel İstanbul, Beykoz, Polonezköy
Sunumlar

9:30 Adampol Alinda Otel İstanbul, Beykoz, Polonezköy, Gidiş transferi

11:00-12.30 Özel Konak'ta bağışıklama, Olgular eşliğinde

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayten Kadanalı, Prof Dr. Şükran Köse

  • Sağlık çalışanlarında aşılama prensipleri nasıl olmalıdır?Uz. Dr. L. Nilsun Altunal
  • Kuduz aşılama prensipleriUz. Dr. Sinan Öztürk
  • HIV infekte olgularda bağışıklama, Uz. Dr. Servet Öztürk
  • Yaşlılıkta bağışıklama, Uz. Dr. Semra Kavas
  • Biyolojik ajan kullanan hastalarda bağışıklama, Doç. Dr. Derya Öztürk Engin

12:30-13:30 Öğle yemeği

14:00- 16:00 Tüberküloz

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof Dr. Ali Mert

  • Tüberküloz laboratuvar tanısı ve yeniliklerDoç. Dr. Kaya Köksalan
  • Akciğer dışı tüberküloza genel yaklaşım ve milier tüberküloz, Prof. Dr. Ali Mert

16:00 Dönüş transferi