Türkiye EKMUD Biyoistatistik Akademisi-2

17 - 18 Şubat 2018
Double Tree by Hilton Moda Hotel, İstanbul

Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye EKMUD Biyoistatistik Akademisi'nin katılımcılarına yöneliktir.

17 Şubat 2018 Cumartesi

09:00-10:30

Biyoistatistik’te Temel Kavramlar

Tanımlayıcı İstatistikler

Dr. Gökmen ZARARSIZ

10:30-11:00

Kahve Arası

 

11:00-12:30

Hipotez Testlerine Giriş

İki Örneklem Testleri (Bağımlı-Bağımsız)

Dr. Selçuk KORKMAZ

12:30-13:30

Öğle Arası

 

13:30-15:00

İkiden Fazla Örneklem Testleri (Bağımlı-Bağımsız)

Dr. Gökmen ZARARSIZ

15:00-15:30

Kahve Arası

 

15:30-17:30

Pratik Uygulama

Dr. Nazif Elaldı, Dr. Serap Gencer

17:30-18:00

TURCOSA: Milli İstatistik Yazılımı

Dr. Selçuk KORKMAZ

18 Şubat 2018 Pazar

09:00-11:00

Korelasyon Analizi

Regresyon Analizleri (Doğrusal, Lojistik)

Dr. Gökmen ZARARSIZ

11:00-11:30

Kahve Arası

 

11:30-13:00

Tanı Testlerine Giriş

ROC Analizi

Dr. Selçuk KORKMAZ

13:00-14:00

Öğle Arası

 

14:00-15:30

Pratik Uygulama

Dr. Nazif Elaldı, Dr. Serap Gencer

15:30-16:00

Kahve Arası

 

16:00-17:30

Sağkalım Analizi

Dr. Selçuk KORKMAZ