EKMUD Çukurova Günleri

24 Şubat 2018
Anemon Otel, Antakya
Sunumlar

HIV ve Fırsatçı Enfeksiyonların Yönetimi

Açılış Konuşması: Prof. Dr. Yusuf Önlen

Saat: 10.30 - 12.00, Oturum 1. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Namıduru, Prof. Dr. Yusuf Önlen

 • HIV enfeksiyonu ve immün system ilişkisi
  Doç. Dr. Aslıhan Ulu
 • IRIS
  Prof. Dr. Yeşim Taşova
 • Tüberküloz
  Doç. Dr. Behice Kurtaran

Öğle Yemeği

Saat: 14.00 - 15.20, 2. Oturum Başkanları: Gülden Ersöz, Sabahattin Ocak

 • CMV enfeksiyonu
  Prof. Dr. İlkay Karaoğlan
 • Toksoplazmoz
  Yard. Doç. Dr. A Seza İnal
 • Pnömosistis enfeksiyonu
  Doç. Dr. Selma Ateş
 • Diğer paraziter enfeksiyonlar
  Doç. Dr. Recep Tekin

Ara

Saat: 15.40 - 17.00, 3. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özlem Kandemir, Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen

 • Kriptokokkoz
  Doç. Dr. Süheyla Kömür
 • Diğer fırsatçı fungal enfeksiyonlar
  Doç. Dr. Funda Yetkin
 • Poliomavirüsler
  Yard. Doç. Dr. Selçuk Nazik
 • Enfeksiyon ile karışabilecek enfeksiyon dışı durumlar
  Yard. Doç. Dr. Ferit Kuşçu