EKMUD Çukurova Günleri

20 Ocak 2018
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sunumlar

İmmünsüpresif Hasta ve Enfeksiyonlar

Açılış Konuşması: Prof Dr. Ali Kaya

Saat: 13.45 - 15.30, Oturum 1.

Oturum Başkanları: Prof Dr. Ali Kaya, Prof. Dr. Yusuf Önlen

 • Hangi immün defekt? Hangi patojen?
  Yrd. Doç. Dr. Ferit Kuşçu
 • İlaçlara bağlı immünsüpresyonlar ve enfeksiyon komplikasyonları
  Uz. Dr. Güliz Evik
 • İmmünsüpresif hastada viral hepatitlerin yönetimi
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çabalak

ARA

Saat: 15.45- 17.15, Oturum 2.

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yeşim Taşova, Prof. Dr. Özlem Kandemir

 • İmmünsüpresyon ile fungal ve paraziter enfeksiyonlar
  Doç.Dr. Elif Şahin Horasan
 • İmmünsüpresyon ve latent viral enfeksiyonlar
  Doç. Dr. Süheyla Kömür 
 • İmmünsüpresyonun fırsatçı bakterileri
  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin

Akşam Yemeği