EKMUD İstanbul Günleri

2 Ocak 2018
CVK Park Bosphorus İstanbul, Taksim Gümüşsuyu
Sunumlar

Enfeksiyon Hastalıklarında Ayırıcı Tanı - 1

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Prof. Dr. Fehmi Tabak

  • Lenfadenopatilere tanısal yaklaşım
    Prof. Dr. Fehmi Tabak
  • Artritli hastaya yaklaşım
    Uzm. Dr. Güzin Karatemiz
  • İkterli hastaya yaklaşım
    Uzm. Dr. M. İsmet Zeren

Saat: 17:30-20:00