EKMUD Ankara Günleri

21 Mart 2018
Ankara Crowne Plaza
Sunumlar

İmmünsüpresif Tedavi Alacak Hastalarda Enfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonu

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Ertek, Prof. Dr. Mehmet Taşyaran

  • Solid organ nakli öncesi
    Prof. Dr. Hande Arslan
  • KİT öncesi
    Uzm. Dr. Gülşen İskender
  • Biyolojik ajanlar öncesi
    Uzm. Dr. İmran Hasanoğlu

İkram: 16.00-17.00
Toplantı: 17.00-18.30