7. EKMUD Kongresi

8 - 13 Mayıs 2018
Antalya
http://ekmud.org.tr/ekmud2018/index.html

Değerli Meslektaşlarım,

7. Türkiye EKMUD Kongresi, 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Susesi Kongre Merkezi Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Enfeksiyon hastalıklarının değişen epidemiyolojisi, uygunsuz antimikrobiyal kullanımı ve direncin öncelikli olarak ele alınacağı kongremizde güncel bilgiler ışığında tüm gelişmeleri hep birlikte tartışacağız. Uluslar arası Seyahat Acentaları Birliği’nin verilerine göre yılda yaklaşık 1.2 milyar insanın ülkeler arası seyahat etmesi, diğer taraftan savaşlar ve zorunlu göçler enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisinde ciddi değişikliklere neden olmaktadır.

Sık karşılaşılan enfeksiyonların yanında yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlar, antimikrobiyal direncin tüm dünyada giderek insanlığı tehdit edecek boyuta gelmesi, erişkin bağışıklamadaki sorunlar, hastane enfeksiyonlarının kontrolünde yaşanan güçlükler ve kaynak yetersizliği, sorunları daha karmaşık hale getirmekte ve enfeksiyonların yönetimini zorlaştırmaktadır.

Kongremiz boyunca tüm bu gelişmeleri bilimsel veriler ışığında gözden geçirerek, süreçlerin yönetimi ve sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini hep birlikte tartışarak çözüm bulmaya gayret edeceğiz.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tüm dünyada üretilmiş bilgilerin ve gelişmelerin yanında özellikle ülkemizdeki bilimsel çalışmaların da ön plana çıkarılacağı bir kongre olmasını hedeflemekteyiz.

Alanında deneyimli ve uzman meslektaşlarımızla bilimsel programını oluşturup tartışacağımız kongremize tüm meslektaşlarımızı bekliyor ve verimli bir kongre olmasını diliyoruz.

Kongrede görüşmek dileği ile...

Prof. Dr. Hürrem Bodur
Kongre Başkanı


Önemli Not

Kongremizin Bilimsel Kurulunda beş yabancı isim bulunması nedeni ile kongremiz, "Uluslararası Kongre" niteliği kazanmıştır. Kongremizde kabul edilecek sözlü ve poster bildirileri, akademik teşvik ve yeni doçentlik kriterlerinde "Uluslararası Kongrelerde Sunulmuş Tebliğ" olarak değerlendirilecektir.