Türkiye EKMUD İzmir Günleri, 27 Aralık 2023

27 Aralık 2023
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD İzmir Günleri 27 Aralık 2023 tarihine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde aşağıdaki program ile yapılacaktır.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

2024'de Viral Hepatitler: Bizi Neler Bekliyor?

17.15-17.30Açılış Hüsnü Pullukçu 
17.30-18.30Oturum BaşkanlarıDr. Selma Tosun, Dr. Süheyla Serin Senger
 2024 VHSD Rehberi doğrultusunda Hepatit B tedavisiDr. Tansu Yamazhan
 Olgu sunumuDr. Esra Erdem Kıvrak
18.30-18.40Ara 
18.40-19.40Oturum BaşkanlarıDr. Güneş Şenol, Dr. Tuna Demiral
 2024 VHSD Rehberi doğrultusunda Hepatit C tedavisiDr. Pınar Şen
 Olgu sunumuDr. Mehmet Ceylan