Türkiye EKMUD İzmir Günleri, Ekim 2023

25 Ekim 2023
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Sunumlar

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD İzmir Günleri 25 Ekim 2023 tarihine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde aşağıdaki program ile yapılacaktır.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

Laboratuvardan Kliniğe Dirençli Bakterilerde Son Durum

1. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bilgin Arda, Prof. Dr. Tuna Demirdal

  • Dirençli bakterilerde güncel epidemiyoloji, Uzm. Dr. Melike Yaşar Duman

  • Tedavide gelecekte ne var? Uzm. Dr. Banu Karaca

2. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Selma Tosun, Prof. Dr. Süheyla Serin Senger

Dirençli Bakterilerde Güncel Tedaviler

  • Gram negatiflerde, Doç. Dr. Hüseyin Aytaç Erdem

  • Gram pozitiflerde, Prof. Dr. Hale Turan Özden

Saat: 17:30 – 20:00