HIV’de Fırsatçı Enfeksiyonların Yönetimi

6 Haziran 2023
Sultan Abdülhamid Han Hastanesi Selçuk Lokman Toplantı Salonu
Sunumlar

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD İstanbul Günleri 6 Haziran 2023 tarihinde, HIV’de Fırsatçı Enfeksiyonların Yönetimi konusu ile gerçekleştirilecektir. 

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

Program

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sesin Kocagöz, Doç. Dr. Ayşe İnci, Doç. Dr. Ercan Yenilmez

HIV’de fırsatçı hastalıkların epidemiyolojisi - Prof. Dr. Serap Gençer
HIV ve MSS fırsatçı enfeksiyonları - Uz. Dr. Çiğdem Akalan 
HIV ve akciğer fırsatçı enfeksiyonları - Prof. Dr. Yasemin Çağ