EKMUD Ankara Günleri, Ekim 2022

12 Ekim 2022
Crown Plaza Ankara, Macunköy, Yenimahalle, Ankara

Düzenleyen : Ankara Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversiteleri Tıp Fakültesi,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Saat : 17:00 ikram

Bilimsel program :

Yeni antimikrobiyaller ve antimikrobiyal dışı tedavi yöntemleri

Moderatör: Dr. Serhat BİRENGEL

  • 17.30-17.45 Gram pozitif bakteri enfeksiyonlarında yeni antimikrobiyaller- Dr. Elif Mukime SARICAOĞLU
  • 17:45-18:00 Gram negatif bakteri enfeksiyonlarında yeni antimikrobiyaller - Dr. Ezgi GÜLTEN
  • 18:00-18:20 Gram negatif enfeksiyonlarla antimikrobiyal dışı tedavi yöntemleri- Dr. Çiğdem Kader
  • 18:20-18.40 Tartışma