Erişkin Bağışıklama Akademisi

26 - 28 Mart 2021
On-line
https://yayin.valortv.net/register/eriskin-bagisiklama-akademisi

Davet yazısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

III. Erişkin Bağışıklama Akademisine Davet;

Enfeksiyon hastalıklarının önemi ve kitleleri bir anda etkiliyor olması içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi ile bir kez daha anlaşılmıştır. Enfeksiyon hastalıklarını önlemede aşılamanın ne kadar önemli olduğu da pandemide bir kez daha ortaya konulmuştur. Günümüze kadar hiçbir enfeksiyon hastalığına karşı bu kadar hızlı ve yoğun aşı geliştirme çalışması yapılmamıştı ve aşıya ilgi bu kadar fazla olmamıştı.
 
26-28 Mart 2021 tarihleri arasında pandeminin gölgesinde gerçekleştirecek olduğumuz III. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisini maalesef ilk iki akademiden farklı olarak on- line yapıyoruz.
 
Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu olarak, önceki akademilerde ve Erişkin Bağışıklama Rehberimizin hazırlığında olduğu gibi multidisipliner anlayışla birlikte çalıştığımız 11 Dernekle birlikte (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Geriatri Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği) yol almaya devam ediyoruz.
 
Önceki akademilerde olduğu gibi, erişkin bağışıklamanın önemi, COVID-19 aşıları, risk grubu aşılamaları, özel hasta gruplarında aşılama gibi pek çok konu alanında uzman değerli bilim insanları tarafından ele alınacaktır.
 
Bu Akademide yeni bir kavramı, Aşı hemşireliğini gündeme getiriyor ve Aşı hemşirelerimize yönelik olarak ikinci kez Aşı Hemşireleri Erişkin Bağışıklama Kursunu düzenliyoruz.
 
Tüm meslektaşlarımızı, sağlık çalışanlarını ve erişkin bağışıklamanın önemini anlamak isteyen herkesi III. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisinde birlikte olmaya davet eder, şimdiden yararlı olmasını dileriz.
 
Prof. Dr. Serap Gencer
Akademi Sekreteri
Prof. Dr. Meltem Taşbakan
Akademi Sekreteri
Prof. Dr. İftihar Köksal
Erişkin Bağışıklama
Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Canan Ağalar
Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu Başkanı

Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.