COVID-19 Pandemisinde İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar

18 Şubat 2021
On-line
https://valortv.net/18subat-ekmud/kayit.php


Saat:
20:00 - 21:00

Moderatör

Prof.Nurettin Erben Prof. Dr. Ali Mert

Konu

Konuşmacı

Covid-19 ve İnvaziv Kandidiyazis

Prof.Dr. Mesut Yılmaz

Covid-19 Döneminde İnvaziv Pulmoner Aspergilloz

Prof.Dr. Nurettin Erben

Soru / Cevap