COVID-19 Mutasyonu ve Etkileri

27 Aralık 2020
On-line Zoom üzerinden yapılacaktır.
https://zoom.us/j/98895996102