COVID-19 Aşısındaki Yeni Gelişmeler

22 Aralık 2020
On-line
http://www.valortv.net

Saat: 20:00 - 21:00

Moderatör: Dr. İlhami Çelik

Konuşmacılar: Dr. Aykut Özdarendeli, Dr. Ayşegül Ulukılıç