EKMUD Erzurum Günleri, Şubat 2020

19 Şubat 2020
Polat Resort Hotel, Erzurum

Kronik Hepatit B'de Güncel Yaklaşımlar, İmmunsupresif Hastalarda KHB Reaktivasyon Yönetimi ve Vaka Sunumları

Konuşmacılar: 

  • Prof. Dr. Mehmet Parlak, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Hakan Dursun, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Toplantı: 18.00 - 20.00

Yemek: 20.00