Çukurova EKMUD Bölge Toplantısı - Çukurova Enfeksiyon Derneği (ÇED) işbirliği ile

11 Şubat 2020
Tarihi Tepebağ Restaurant Toplantı Salonu (Süleyman Demirel Bulvarı-Adana)
Sunumlar

Yeni Coronavirus (201nCoV) Salgını: Güncel durum; tanımlar ve öneriler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Taşova

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi A. Seza İnal

Saat: 18.00