EKMUD Zonguldak Günleri, Mart 2020

4 Mart 2020
Dedeman Otel, Zonguldak

Enfeksiyon Hastalıklarında Biyobelirteçler

17:30-18:00 Buluşma ve İkram

18:00-20:00 Bilimsel Toplantı

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Selda SARIKAYA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Biyobelirteçlerin (CRP, Prokalsitonin) sentezi, metabolizması, ölçüm yöntemleri.

Doç. Dr. Berrak GÜVEN

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Biyokimya AD

Enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde CRP ve Prokalsitonin

Doç. Dr. Hande AYDEMİR

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Ara

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Güven ÇELEBİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde Eritrosit Sedimantasyon Hızı

Doç. Dr. Muammer BİLİCİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları AD

Olgularla CRP, Prokalsitonin ve Eritrosit Sedimantasyon Hızı

Asistan Dr. Hande İdil TÜZ,

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Asistan Dr. Gülşah AKGÜN

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Genel Tartışma