EKMUD İstanbul Günleri, Şubat 2020

4 Şubat 2020
DoubleTree by Hilton İstanbul, Kadıköy, Moda
Sunumlar

Oturum I- 2019 Yeni Coronovirus Güncel Durum

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Doç. Dr. Ayşe Batırel

  • 2019 Yeni Coronavirus Epidemiyoloji ve Klinik Bulgular Prof. Dr. Levent Görenek
  • 2019 Yeni Coronavirus Tanı, Tedavi ve Korunma Uz. Dr. Ahsen Öncel

Oturum II- Olgular Eşliğinde Vektörlerle Bulaşan Enfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Doç. Dr. Ayşe Batırel

  • Batı Nil Ateşi Doç. Dr. Ayşe Batırel
  • Plasmodium Falciparum Sıtması Uz. Dr. Şeymanur Sağlam
  • Tek sağlık- Çiftlikten Sofraya Antimikrobiyal Direnç Elif Aktaş Sepetçi

Saat: 17:30 – 18:00 İkram,

18:00 - 20:00 Bilimsel Toplantı

* Bu toplantı katılımı 5 E-STEP puanı kazandırmaktadır.