EKMUD Çukurova Günleri, Aralık 2019

18 Aralık 2019
Park Zirve, ADANA
Sunumlar

Çukurova Enfeksyon Derneği (ÇED) iş birliği ile

Biyolojik Ajanlar ve Enfeksiyon

17:30 - Açılış
Oturum başkanı: Dr. Yeşim Taşova

  • 17:40- 18:10 Biyolojik ajanlar ve kullanım alanları, Dr. Didem Arslan
  • 18:10-18:40 Biyolojik ajan kullanımı ve enfeksiyonlara yaklaşım, Dr. Ebru Oruç
  • 18:40-19:10 Olgularla biyolojik ajan kullanımı ve HBV reaktivasyonu, Dr. Behice Kurtaran
  • 19:10-19:30 Tartışma