Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımında Antibiyotik Sürelerinin Rasyonel Hale Getirilmesi

22 Kasım 2019
Divan Otel, Diyarbakır
Sunumlar

Düzenleyen: Türkiye EKMUD Akılcı Antibiyotik Çalışma Grubu

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Canan Ağalar
 • Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
 • Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen
 • Prof. Dr. Ayhan Akbulut
 • Prof. Dr. Oğuz Karabay
 • Prof. Dr. Yaşar Bayındır
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülden Eser Karlıdağ

22 Kasım 2019

14.00-14.20

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Canan Ağalar

Antibiyotik Yönetimi

Konuşmacı: Dr.Öğr. Üyesi Gülden Eser Karlıdağ

14.20-14.40

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Oğuz Karabay

Pnömonide Antibiyotiklerin Erken Kesilmesi

Konuşmacı: Doç.Dr. Ayşe Sağmak Tartar  

14.40-15.00

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ

Menenjitte Antibiyotiklerin Erken Kesilmesi

Konuşmacı: Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Reşat Ceylan

15.00-15.30

KAHVE ARASI

15.30-15.50

Oturum Başkanı 

Prof. Dr. Yaşar Bayındır

Sepsiste  Antibiyotiklerin Erken Kesilmesi

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen

15.50-16.10

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ayhan Akbulut

İntraabdominal Enfeksiyonlarda  Antibiyotiklerin Erken Kesilmesi

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Şafak Özer Balin

16.10-16.30

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Canan Ağalar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır’da Antibiyotik Tüketim ve Verileri

Konuşmacı: Uzm.Ecz. Mesil Aksoy

16.50-17.30

KONSENSUS BİLDİRGESİ HAZIRLANMASI

 • Prof. Dr. Canan Ağalar
 • Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen
 • Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
 • Prof. Dr. Ayhan Akbulut
 • Prof. Dr. Oğuz Karabay
 • Prof. Dr. Yaşar Bayındır
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülden Eser Karlıdağ
 • Uzm. Ecz. Mesil Aksoy