7. Ulusal Sepsis Sempozyumu

9 Eylül 2019
Ankara Şehir Hastanesi, idari bina 2. kat toplantı salonu
https://www.dcyogunbakim.org.tr/7-ulusal-sepsis-sempozyumu/