EKMUD Ege Asistan Günleri

2 Kasım 2019
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bornova İzmir
Sunumlar

Katılım 35 kişi ile sınırlıdır. Katılım ücretsizdir. İzmir dışından katılacakların ulaşım giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Başvuru için lütfen tıklayınız.

2 Kasım 2019

09.50-10.00

Açılış - Tüberküloza Genel Bakış

Dr. Meltem Taşbakan, Dr. Hüsnü Pullukçu

10.00-10.15

Tüberkülozun tarihçesi 

Dr. Mehmet Sezai Taşbakan

10.15-10.50

Tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı (ARB –Kültür-HızlıTanı yöntemleri)

Dr. Cengiz Çavuşoğlu

10.50-11.00Ara 

11.00-11.30 

Tüberküloz tanısında duyarlılık testleri 

Dr. Cengiz Çavuşoğlu

11.30-12.00

Tüberkülozun radyolojik tanısı 

Dr. Akın Cinkoğlu

12.00-13.00

Öğle yemeği

 

13.00-13.30

Akciğer dışı tüberküloz 

Dr. Gülşen Mermut

13.30-14.00

Tüberküloz tedavisi 

Dr. Hüseyin Aytaç Erdem

14.00-14.10

Ara

14.10-14.30

HIV ve tüberküloz 

Dr. Serhat Uysal

14.30-14.50

Biyolojij ajan kullananlar ve tüberküloz 

Dr. Mehmet Sezai Taşbakan

14.50-15.10

Tüberküloz Kemoprofilaksisi 

Dr. Pervin Korkmaz Ekren

15.10-15.30

Geri Bildirim ve kapanış.