İmmünsüpresif Bireylerde Hepatit Yönetimi (Çukurova Enfeksiyon Derneği işbirliği ile)

22 Mayıs 2019
Park Zirve Onbaşılar Restaurant, Adana