EKMUD İzmir Günleri, Nisan 2019

30 Nisan 2019
Mövenpick Otel, İzmir
Sunumlar

Karbapenem dirençli Gram negatifler 

Oturum 1

Oturum Başkanları: Sercan Ulusoy, Tuna Demirdal

  • Karbapenem ve kolistin dirençli Gram  negatif bakteriyel enfeksiyonlarda bölgemizdeki moleküler epidemiyoloji, Reyhan Yiş
  • Günümüzde Hepatit B ve HIV'de Güncel Tedaviler, Meltem Taşbakan
  • Karbapenem direnci tespitinde Fenotipik direnç testleri: Artılar ve eksiler, Nisel Özkalay Yılmaz

Oturum 2

Oturum Başkanları: Nur Yapar, Oğuz Reşat Sipahi

  • Karbapenem dirençli Gram-negatif kökenlerde kolistin duyarlılığı: sorunlar ve çözüm öneriler, Şöhret Aydemir
  • Karbapenem ve kolistin dirençli kökenlerin tedavisi: literatürden seçkiler, Arzu Nazlı Zeka