EKMUD İstanbul Günleri, Ocak 2019

8 Ocak 2019
DoubleTree by Hilton İstanbul, Kadıköy, Moda
Sunumlar

1. Oturum: Enfeksiyon acilleri

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

  • Akut bakteriyel menenjitler Dr. Öğr. Üyesi Şemsi Nur Karabela
  • Plasmodium falciparum sıtması. Uz. Dr. Ahsen Öncül

2. Oturum: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminde sorunlar ve çözüm önerileri

Tartışmacılar: Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

  • Asist. Dr. Damla Akdağ

Saat: 17:30 - 18:00 İkram,

18:00 - 20:00 Bilimsel Toplantı