Sitoredüktif Cerrahi-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) ve Enfeksiyon

8 Aralık 2018
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (KRCD) Merkezi, Şişli, İstanbul

Değerli Üyelerimiz

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD) ve EKMUD işbirliği ile 8 Aralık 2018 Cumartesi günü “Sitoredüktif Cerrahi-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) ve Enfeksiyon” kursu düzenlenecektir. Kursa katılım ücretsiz ancak katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlı oldugundan katılacak meslektaşlarımızın trekmud@gmail.com‘a mail göndererek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Tüm meslektaşlarımızı davet ediyor, birlikte olmayı diliyoruz. Toplantı programı aşağıda sunulmuştur.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu

Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

OTURUM I

09:00-09:20

Peritoneal defans mekanizmaları

Dr. Canan Ağalar

09:30-09:50

Peritoneal kanser dinamiği: Cerrah neleri bilmeli?

Dr. Uğur Sungurtekin

10.00-10:20

Sitoredüktif cerrahi (SRC) VE HİPEK’in mantığı

Dr. Bilgi Baca

10:30-10:50

SRC ve HİPEK hastasında enfeksiyon özellikleri ve yönetimi nasıl olmalı?  

Dr. Vildan Oğuz

11:00-11:20

Komplike hastada kullanilan anti-infektifler ve klinik özellikleri

Dr. Serpil Erol

11:20-12:00

Tartışma ve olgu sunumları

 

12:00-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

 

OTURUM II

13:00- 13:20

SRC-HİPEK hastasında fungal enfeksiyonlar ve yönetimi nasıl olmalı?

Dr. Yasemin Çağ

13:30- 13:50

Splenektomi ve enfeksiyöz komplikasyonlar

Dr. Feza Karakayalı

14:00-14:20

Appendiks tümör PK: ne zaman sağ kolektomi? Hangi hastada HİPEK?

Dr. Fatih Ağalar

14:30-14:50

Yüksek riskli kolorektal kanserde proaktif sitoredüksiyon ve HİPEK

Dr. Selman Sökmen

15:00-15:20

İmmun supresyon, nutrisyonel yetersizlik ve enfeksiyon: hasta sonlanımını iyileştirebilir miyiz?

Dr. Sibel Gündeş 

15:30-16:30

Tartışma ve olgu sunumları

 

16:30-17:00

DEĞERLENDİRME VE UZLAŞMA